Shopping Cart

0 items
  • Price:€0.92
  • Price:€0.31
  • Price:€0.26

News

  • 29 Apr 2024
  • 15 Dec 2023
  • 10 Jul 2023

Хартии и филтри за свиване на цигари Dark Horse

Date: 2009-12-29

М ТАБАКО представи на българския пазар полските филтри и хартийки за свиване на цигари Dark Horse. Хартийките са произведени от висококачествени 100% естествени материали и се предлагат на атраткивни цени. Филтрите са два типа: слим с 6 мм диаметър и кинг сайз с 8 мм диаметър.