Coșul meu

0 produse
  • Preț4.58L
  • Preț1.53L
  • Preț1.27L

Ştiri

  • 29 Aprilie 2024
  • 15 Decembrie 2023
  • 10 Iulie 2023

ОТМЕНЕНА Е ЗАБРАНАТА ЗА ЦИГАРЕНИ ГИЛЗИ!

Dată: 2016-06-30

ОТМЕНЕНА Е ЗАБРАНАТА ЗА ЦИГАРЕНИ ГИЛЗИ Вече спокойно българските потребители могат да купуват и търгуват цигарени гилзи или т.н. кухи цигари, празни цигари с филтър и т.н. Ето и текстът, който гласува Народното събрание на Република България на 11.03.2016 г.: Закон за изменение и допълнение за Закона за тютюна и тютюневите изделия. "В чл. 30 се правят следните изменения. 2. Алинея 4 се отменя." Алинея 4 гласеше: 'Забранява се производството и продажбата на заготовки за цигари с филтър' След като се отмени забраната, българските потребители и търговци могат спокойно да купуват празни цигари с филтър.